Allah niyə qadın peyğəmbər göndərməyib?

Niyə Allah qadın peyğəmbər göndərməyib? Ateistlərin tez-tez verdiyi suallardan biri də İslamda qadın peyğəmbərin olmaması ilə bağlıdır. Qadın peyğəmbər olmadığına görə qadın və kişinin bərabər hüququlu olmadığını iddia edirlər.   Peyğəmbərlər haqq dini təbliğ etmək üçün göndəriliblər. Vəzifələri özlərindən əvvəl göndərilmiş peyğəmbərlərin təbliğ etdiyi, ancaq müşriklər tərəfindən dəyişdirilmiş dini əslinə qaytarmaqdan ibarətdir. Peyğəmbərlər dini təbliğ…

Quranda kafirlərlə döyüşün hökümləri,qəsbkarlıq müharibələri iddiası

İnkarçılar qəsdən Qurandakı müharibələrlə bağlı ayələrin əsl mənalarını təhrif edirlər. Ayələri mətnin əsas məğzindən uzaqlaşdıraraq səhv izah edirlər. Halbuki bu ayələr Quranın ümumi məntiqinə və mövzunun mahiyyətinə görə dəyərləndirilsə, məsələ aydın olar. Tövbə surəsindəki ayə belədir:   Kitab verilənlərdən Allah’a və Axirət gününə iman gətirməyən, Allah’ın və Onun Elçisinin haram buyurduğunu haram saymayan və həqiqi…

QURANA ƏSASƏN OĞRUNUN ƏLİ KƏSİLMƏZ OĞRU TOPLUM İLƏ ƏLAQƏSİ KƏSİLİR HƏBS EDİLİR

Quranda indiyə qədər bilinənin əksinə oğrunun əlinin kəsiləcəyini dair bir hökm yoxdur. Qurana görə oğru, oğurladıqlarını (yəni qazandıqlarının) tam qarşılığı olacaq dərəcədə həbs ilə cəzalandırılır. Oğru əgər ehtiyac sahibi və acizliyini görə oğrlamışsa buna uyqun bir cəza verilir (qısa dövr həbs kimi) ancaq oğru, mütəşəkkil, sistematik, xüsusiyyətli və bənzəri şəkildə bu işi bir peşə halına…

Quran hər yerəmi, yoxsa sadəcə Ərəb yarımadasınamı endirilib?

Allah’ın kəlamı olan Quranın ərəb yarımadasına endirildiyi və təkcə ərəbləri maraqlandıran və onların məsuliyyət daşıdığı  Kitab olduğuna dair bəzi iddialar mövcuddur… Belə məntiqsiz iddia irəli sürənlər xüsusilə Şura surəsinin 7-ci ayəsini və Ənam surəsinin 92-ci ayəsini dəlil gətirirlər. Ənənə düşüncəli insanlar tərcümələrində ayələri sadəcə Məkkə və ətraf ərazilərdəkilər üçün endirildiyini qeyd edirlər. Bu isə çox…

NUH TUFANI REGİONAL FƏLAKƏT İDİ?

“Biz Nuhu öz qövmünə (peyğəmbər) göndərdik. O, min ildən əlli il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı.” ( Ənkəbut surəsi 14). Nuh peyğəmbərin qövmünün başına gələn tufanın hekayəsi praktiki olaraq bütün dünya millətlərinin mədəni irslərində əsas yer tutur. Bu süjet Qurani-kərim ayələrində də xüsusi qeyd edilir. Bir çox…

Nə Üçün Quranda “Biz” Sözü Keçir? Bu bir ziddiyyət deyilmi?

Bəzi Quran ayələrində “Biz” sözünün olmasıyla razılaşmayanlarda bu mövzu barəsində bir çox suallar meydana çıxır. Bu mövzu belə ola bilər. Quranda Allah özü üçün birinci şəxsin cəmi olan “Biz” sözünü də, birinci şəxsin təki olan “Mən” sözünü də istifadə edir. Bu ərəb dilinin dil xüsusiyyətindən qaynaqlanır.   Ərəb və başqa bəzi dillərdə əzəmət, izzət ifadəsi…

Kitab əhli (xristian və yəhudilər) ilə dost ola bilmərik? Bununla bağlı ayələr ziddiyyətlidirmi?

Kitap Əhliylə Dostluq Etmək Olmaz? Kitap Əhlinin Qadınlarıyla Evlənmək Olar Amma Dost Olmaq olmaz? Bəzi insanların iddia etdiyi kimi kitab əhli ilə dost deyil düşmən olmaq və onlarla həmsöhbət olmamaq Qurana və adetullaha qarşı davranışdır. Bu insanların iddialarını əsaslandırdıqları Maidə surəsinin 51-ci ayəsində Rəbbimiz “Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar.…

Nə Üçün Şahidlik Edərkən Bir Kişi İki Qadın Olmalıdır?

Quranda borc alarkən edilən şahidlikdə bir kişi və iki qadın olması, bəzi ateistlər tərəfindən İslamda qadının dəyərsiz olduğu şəklində göstərilmişdir. Deyilənlərin əksinə olaraq bu mövzu ilə bağlı ayədə qadınların rahatlığı qorunur. Ayəni araşdıraq. Ey iman gətirənlər! Müəyyən bir müddətədək bir-birinizə borc verdikdə onu yazın. Qoy bunu aranızda bir katib ədalətlə qeyd etsin. Katib Allah’ın onu…

Quranda qadınlara deyil sadəcə kişilərəmi xitab edilir?

Ateistlərin Quran barəsindəki tənqidlərindən biri də ayələrdə sadəcə kişi cinsindən olanlara müraciət edilməsidir. Əllərində buna aid dəlil olmadığı halda deyirlər ki, Quranda həmişə kişilərə müraciət edilir, qadınlar isə insan yerinə qoyulmur. (Quranı tənzih edirik)   Halbuki Quranda “ey iman gətirənlər”, “ey insanlar”, “mömin qadınlara və mömin kişilərə de” kimi müraciətlərdən də başa düşdüyümüz kimi hər…

Qadın Kişinin Qabırğasından Yaradılıb ?

Qurana uyğun olmayan yanlış inanclardan biri də qadının kişinin qabırğasından yaradıldığı düşüncəsidir. Mifologiyaya əsaslanan bu yanlış düşüncəni yalan hədis və dastanlarda guya dini həqiqət kimi göstərməyə çalışırlar. Halbuki Quranda hər iki cinsin tək bir nəfsdən yaradıldığı çox açıq şəkildə izah edilir. Qurandan kənar mənbələrə əsaslanaraq edilən təfsirlər də düzəldilməlidir. Qadın kişinin qabırğasından yaradılmayıb. İkisi də…

Quranda Qadın Döyməyə İcazə Varmı?

Bir çox hallarda Qurandan kənar qaynaqların təsiriylə edilən tərcümələrdə qadınların döyülməsiylə əlaqədar dəlillər olduğu zənn edilir, ancaq bu həqiqətən belə ola bilərmi? Sözü gedən ayəyə baxaq.   Kişilər qadınları qorumağa borcludur. Çünki Allah, hər birinə fərqli qabiliyyətlər və xüsusiyyətlər vermişdir. Necə ki, kişi evin dolanışığından məsuldur.   …Əməlisaleh qadınlar Allaha itaət edər və qorunması lazım…

QURANDA UŞAQ YAŞINDA EVLİLİK VARMI?

Həzrəti Aişənin yaşını bəhanə edərək peyğəmbərimizə iftira atan və Quranda uşaq yaşında evliliyin olduğunu iddia edən insanlara xatırladılan ilk mövzu, hökmlərin yalnız Qurandan öyrəniləcəyi və Qurana uyğun olmayan mənbələrə etibar etməmələri tövsiyyə olunur.  Allah, ” Biz Kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq …” ( Ənam surəsi, 38 ) deyə buyurur. Quranda, evlilik kimi əhəmiyyətli bir…